Hjälp med bokföring i Malmö

Företagets redovisning kan sägas handla om att skapa information och dokumentation kring företaget och dess verksamhet. För att kunna nå framgång med ett företag krävs det information. Det som ligger till grund för många av de beslut som fattas på ett företag är nämligen just företagets redovisningsinformation. Men informationen är också betydelsefull för andra än företaget självt. Informationen är relevant för exempelvis Skatteverket som ska kräva skatt från företaget, aktieägare som funderar på att investera i företaget, banker som kanske ska finansiera företaget och kunder som ska göra affärer med företaget. Men den är också relevant för företaget självt, till exempel när mål ska skapas, uppföljningar och utvärderingar ska göras eller ekonomiska kalkyler ska beräknas.

Legendary Accounting Bokföring Malmö

Bokföring och redovisning används ofta som synonymer, men det finns små skillnader som kan vara bra att känna till. Att bokföra innebär att du tar hand om de fakturor, kvitton och underlag som kommer till företaget och som verksamheten producerar, och att du registrerar dem i ett bokföringsprogram. Det innebär också att du har reda på underlagen digitalt eller i en pärm. Alltså själva det praktiska arbetet som du lägger ner på dina underlag som när du bokför blir verifikationer. Redovisning är ett vidare begrepp som förutom bokföringen även innefattar sammanställningen i form av rapporter och underlag som du använder dig av för att ta beslut om verksamheten.

Några tips vid bokföring

  • Bokför regelbundet. Vänta inte med att bokföra till slutet av månaden. Då vet du inte alltid hur en affärshändelse ska bokföras och det är heller inte god redovisningssed. Du får dessutom bättre kontroll över verksamhetens resultat.
  • Håll ordning på verifikationerna. Det spar tid och pengar för dig.
  • Fakturera ofta. Tänk på den tid det tar från det att du fakturerar till det att du får betalt.
  • Skilj på din egen ekonomi, som privatperson, och företagets ekonomi
  • Även som enskild firma är du skyldig att göra ett årsbokslut
  • Du måste kunna uppvisa din bokföring och underlaget (kvitton mm) i minst 7 år efter att den är genomförd

Debet och kredit är två begrepp som hängt med sedan den dubbla bokföringen ­uppfanns av handelsmännen i Florens någon gång på 1400-talet. För att göra en lång historia kort kan vi säga att debet är plus, eller till, och ­kredit är minus, eller från. Pengar rör sig alltid från en punkt till en annan – från ­bankkontot till inköp av material, till bankkontot från försäljningen och så vidare.

Med andra ord: Det är alltid något som ökar (debet/plus/till) och något som minskar (kredit/minus/från). Därför finns det alltid två sidor av en transaktion. Pengar har spenderats på något och de kommer någonstans ifrån. Du får in pengar från någonstans därefter hamnar någon annanstans och så vidare.  Det här är anledningen till att varje bokföringshändelse, eller transaktion, bokförs i två kolumner:

  • debetkolumnen (till vänster)
  • kreditkolumnen (till höger)