Kategoriarkiv: Städ

tvatt

Städfirmor

Behovet av städfirmor

Dagens samhälle är karaktäriserat av en hög stressnivå och snabba ryck mellan olika aktiviteter. Även om tekniken underlättat människors vardag och gjort livet och många aktiviteter både smidigare och enklare har det lett till att arbetsbörda och antalet aktiviteter per dag har ökat. Många människor gör trots detta tappra försök att få vardagen att gå ihop med både arbetsliv, familjeliv och fritidsaktiviteter. De absolut mest stressade människorna bor oftast i storstaden och har vanligtvis jobb som tar upp mycket av tiden. Utöver arbetsuppgifter finns det en hel del att göra för att hålla bostaden i gott skick. Bor man i en villa behöver man ofta lägga ner en hel del tid på att se till att trädgård och andra aspekter i utemiljön är i gott skick, men också se till att inomhusmiljön håller samma höga status. Fördelen med att bo i hyresrätt och bostadsrätt är att man slipper oroa sig om trädgård och liknande, men städning och renhållning av bostaden kommer man inte undan. Det finns däremot en lösning om man känner att man inte har ork och möjlighet att ta hand om all städning själv. Har man alldeles för mycket uppskrivet på den dagliga agendan kan man göra det aktiva valet att anlita en städfirma.

Städfirmors olika sammansättningar

Företag i städbranschen ser olika ut. Vissa utgörs av fåmansföretag som ofta är familjeägda. Verksamhetsområdet för en städfirma av denna typ är oftast lokalorten med omnejd. De komparativa fördelarna man utnyttjar det varumärke och goodwill man byggt upp på orten genom åren man varit verksam. Större städfirmor utgörs dels av medelstora som har verksamhet i ett antal städer och dels av landsomfattande som återfinns i stort sett i alla svenska städer, exempelvis Malmö. Små städfirmor tar oftast uppdrag hos privatpersoner och mindre företagsuppdrag. Driver man en mindre städfirma är det viktigt att ha en bra och stabil mix av uppdrag. Företagsuppdrag har fördelen framför uppdrag för privatpersoner i form av att uppdragstiden vanligtvis är under längre tidsperioder. Detta är givetvis åtråvärt då det blir mer förutsägbarhet och säkerhet i verksamheten. Det är däremot inte ovanligt att även privatpersoner beställer städtjänster på regelbunden basis. Skillnaden mellan dessa och företagstjänster är att de privata uppdragen ofta är i mindre skala och viktar man verksamheten för mycket åt den privata delen försvinner mer tid till transport mellan olika uppdrag. Större städfirmor har i stort sett samma verksamhetsområde som de små med skillnaden att de finns på fler orter. På grund av sin storlek har de däremot möjlighet att acceptera uppdrag till större kunder, exempelvis sjukhus och skolor. Anledningen till möjligheten att acceptera dessa uppdrag är att man med inte alltför stor svårighet kan dirigera tillräckligt många anställda för att möta behovet för det specifika uppdraget.

Att tänka på vid anlitande av en städfirma

Vad man bör tänka på när man ska anlita en städfirma beror helt och hållet på i vilken position man sitter i som beställare. Vid inköp av städtjänster till kommunala verksamheter som skolor och sjukhus finns regler man måste ta i beaktning. Innan inköp av tjänster i kommunala verksamheter behöver man göra en offentlig upphandling, vilket innebär att man annonserar ut uppdraget med specifika krav till potentiella leverantörer och tar därefter emot bud från dessa. Den firma som kan leverera städtjänster i linje med kraven och till lägst pris tilldelas uppdraget. Som privatperson är det viktigt att ta kontakt med flera olika leverantörer för att få bästa möjliga pris. På senare år har städtjänster blivit extra attraktiva för privatpersoner i form av RUT-avdraget. Detta innebär att staten står för halva arbetskostnaden vid beställning av hushållsnära tjänster. På så sätt har fler privatpersoner möjligheter att utnyttja denna avlastning.