Kategoriarkiv: Bostad

Asfaltering

Asfaltens beståndsdelar och användningsområde

Asfalt är den vardagliga benämningen för asfaltsbetong som är det absolut vanligaste materialet vid vägbyggen. Den absoluta majoriteten av vägar som byggs i dagens samhälle består av asfalt på grund av materialets komparativa fördelar. I grunden är materialet finkrossad sten som binds samman av ämnet bitumen, som i sig består av kolväten och utvinns ur petroleum. Asfaltsvägar består av flera konstruktiva lager. Närmast ytan lägger man ett mer slitstarkt lager med högre stenkrosskoncentration för att vägen ska hålla längre. Denna utveckling har eskalerat under senare år på grund av de moderna dubbdäckens stora slitagepåverkan på vägarna. Ju högre koncentration stenkross ju längre håller sig vägen. På större vägar lägger man ofta även ett bärlager av asfaltsbundet grus och även ett bindlager av asfaltsbetong för att de förväntas trafikeras av tunga lastbilar och därför måste klara mycket vikt utan att deformeras.

På senare år har man även lagt ner resurser i arbetet med att utveckla så kallade lågbullrande beläggningar, som syftar till att minska ljudet som uppstår på högtrafikerade vägar. För att uppnå detta adderar man en beläggning av dränerande asfaltsbetong, som är mer porös i sin karaktär och på grund av detta absorberar en del av ljudet som uppstår. Den absolut senaste utvecklingen inom området är gummiasfalt, som består av två procent gummi. Till en början gjorde man försök att lägga gummiasfalt med så kallad torr metod. Resultatet var långt från tillfredställande varför man numera använder den så kallade våta metoden som däremot visat tillfredsställande resultat. Vid själva läggningen av asfalt finns ett antal olika metoder. Varmblandad asfalt hettas bitomenet upp till runt 150 grader celsius för att det ska bli mjukt. Vid denna temperatur blandar man ämnet med stenkross och andra tillsatsmedel för att därefter forma det med hjälp av maskiner som exempelvis ångvälten. Det är av största vikt att all formning hinner ske innan temperaturen sjunker till så låga nivåer att asfalten svalnar. Man kan även använda sig av metoden som kallas lågtempererad varmasfalt. Fördelen med denna metod är att den släpper ut 30% mindre koldioxid på grund av att asfalten endast behöver värmas till 120 grader, vilket i sin tur innebär mindre oljeförbrukning i asfaltverket. Temperaturen kan sänkas på grund av att vatten tillsätts till bitumenet. Utöver miljövänligheten är medför denna metod att asfalten blir mindre känslig för både oxidering och frostsprängning på grund av att den har lågt hålrum.

Den absolut viktigaste parametern vid asfaltsbeläggning är asfaltens livslängd. Man vill givetvis göra denna så lång som möjligt, både på grund av kostnadseffektivitet men även på grund av att vägarbeten ofta innebär trafikavbrott som man i största mån vill undvika. För att maximera livslängden behöver man lägga asfalt med hög deformationsstabilitet, nötningsmotstånd, beständighet, täthet och enhetlighet. Den vanligaste orsaken till vägars nedbrytning är sprickor i beläggningsytan. Dessa uppkommer antingen på grund av att vägens livslängd lider mot sitt slut eller att vägen trafikeras av tyngre fordon än den är avsedd för, viket är vanligt för äldre vägar då transportbilar blivit allt tyngre. Av denna anledning byggs i stort sett alla nya vägar för att klara tyngre transporter.

Företag som bedriver asfaltsläggning varierar i storlek beroende på hur mycket väg som ska läggas. Även om det finns mindre aktörer är det ofta de riktigt stora företagen som genomför större vägbyggen på grund av att dessa projekt kräver en hel del maskiner, anställda och material. Då vägarna beställs av den offentliga sektorn gäller även lagen om offentlig upphandling, vilket kan ses som en fördel för de större företagen då de har administrationskapaciteten som krävs för att beräkna anbud i den storleken. Storföretagen som utför vägbyggen finns i län i hela landet, exempelvis i Skåne.

Asfalt Skåne

Att hitta rätt när du ska sälja

Är du trött på ditt boende, känner du att det är dags att ta ett nytt steg i livet? Dem flesta kommer till detta stadium flera gånger i livet. Känner du att du också är här just nu? Är det dags att sälja kåken och flytta till ett nytt hus? Då kan det vara dags att börja leta hus. Det finns idag flera olika hemsidor som samlar mäklarnas objekt. Den största sidan idag är nog helt klart hemnet. Där kan du se villor ifrån hela Sverige. Du kan sortera på fastighetsmäklare, ort, pris och mycket mer. Men just i Skåne finns det oerhört många bra Mäklarbyråer och fastighetsmäklare sådär kanske det är dags att tänka om. Skaffa en bra kontakt med en mäklare där du letar hus och berätta vad det är du är ute efter. Ofta har mäklarna span på hus som inte kommit ut till försäljning. Dem lokala mäklarna kan alltid hitta det lilla extra för just dig. En bra mäklare i Malmö ska inte kännas som din mäklare utan det ska kännas som din bästa kompis. När ni har nått den relationen då kommer han eller hon helt klart hitta just ditt drömboende.

Mäklare

Tänk efter om och om och om igen innan du väljer ditt boende. Sätter ner och kladda på ett papper vad ni vill ha. I ett hus bor man inte bara i några år, det är vanligt att man bor i ett hus i resten av livet så då måste det passa er. Det är därför det är bra att besöka så många olika hus och orter som möjligt så man känner att man hittar just den orten man söker och det huset man söker. Det kan även vara en bra idé att träffa en arkitekt som hjälper er att rita er drömhus. Även om ni inte tänker bygga ett hus så kan ni utnyttja den personen kreativitet till att hitta saker ni inte tänkt på. Där är nu ni kommer känna massvis med måsten när ni ska leta efter drömhuset. När du har kommit så här långt så vågar jag nästan lova att du kommer hitta ditt drömhus.

Men för att kunna köpa krävs även att du ska sälja. Har du ett hus idag så kan det vara en bra idé att sälja det innan du flyttar till ett nytt. Ta kontakt med så många olika mäklare som möjligt i Malmö för att jämföra vem som passar dig bäst, vem som tar det lägsta arvordet osv. Ofta känner man direkt när man möter en person om det är en omtyckt person. En utåtriktad mäklare är ofta en mäklare med ett stort kontaktnät vilket är en fördel för dig som säljare. En fastighetsmäklare med ett stort kontaktnät kommer hjälpa dig att sälja snabbare än en mäklare utan ett kontaktnät. Ofta så vet personen du anlitar redan några spekulanter på din fastighet om det är en bra mäklare.

Men innan du köper eller säljare så ska du sätta dig ner och fundera. Är detta vad jag vill, kommer jag trivas, vill jag sälja? Ja alla dessa parametrar är väldigt viktiga att väga in. Det är som sagt inga små summor man pratar om idag när det kommer till en bostad.